Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:21
А аз си мислех,
че това проклето магическо проклятие

:36:24
никога няма да спре! Проклето да е!
:36:29
Пусни тая мишка с моя пръстен!
:36:35
Махни се от пътя ми!
:36:39
Там където му е мястото.
:36:41
Begorra!
:36:54
Точно при мен!
:37:37
Искате ли нещо от мен?
:37:44
Защо, ти....

Преглед.
следващата.