Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:37:37
Искате ли нещо от мен?
:37:44
Защо, ти....
:38:06
Върни се тук с купона ми за ядене!
:38:08
Върни се тук с храната ми!
:38:11
Не. Спри се!
:38:14
Това вече е прекалено.
Къде си мислиш, че отиваш?

:38:20
Връщай се! Това ми е закуската.
:38:23
Къде си мислиш, че отиваш?

Преглед.
следващата.