Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:00
Какво има, Нибълс?
Котка ли ти глътна езика?

:40:04
Да! Котка ли ти глътна езика?
:40:10
Хей, Джоуи, бъди мил.
Мисля, че някой идва да ни опитоми.

:40:13
Добре, Фреди, добре!.
:40:17
Ето ти нов приятел, любимо сладкишче.
:40:22
Я гледай ти! Какво имаме тук?
:40:25
Ей, Фреди, виж!
Той носи корона на главата си.

:40:29
Наистина, Джоуи!
:40:30
Изглежда, че си имаме мишка
с благородно потекло вкъщи.

:40:37
Успокойте се Ваше Величество!
:40:39
Ще стигнем и до теб
веднага щом си поговорим

:40:41
с нашия приятел Нибълс.
:40:44
Аха, ще си поговорим.
:40:49
Сложи край на това, кралю. Спасявай се!
:41:16
Лесно ще го спипаме.
Имаме два пъти повече конски сили.

:41:23
Настигаме го.
:41:25
-Да, настигаме го.
-Бая голяма клетка, нали?

:41:33
Дори колите играчки трябва да имат
въздушни възглавници.

:41:36
-Да, въздушни възглавници.
-Време е да поработим с телата си.

:41:39
Готов ли си?
:41:58
Сега не мърдай.
Веднага се връщаме.


Преглед.
следващата.