Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:41:16
Лесно ще го спипаме.
Имаме два пъти повече конски сили.

:41:23
Настигаме го.
:41:25
-Да, настигаме го.
-Бая голяма клетка, нали?

:41:33
Дори колите играчки трябва да имат
въздушни възглавници.

:41:36
-Да, въздушни възглавници.
-Време е да поработим с телата си.

:41:39
Готов ли си?
:41:58
Сега не мърдай.
Веднага се връщаме.

:42:02
Той каза:"Не мърдай".
:42:04
Ласкаеш ме Фреди.
Ласкаеш ме.

:42:17
И така, докъде бяхме стигнали?
:42:48
О, боже!
:42:52
Изглежда вече аз съм
по-важното сирене, Фреди.

:42:56
Млъкни и бягай, Джоуи.

Преглед.
следващата.