Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:02
Той каза:"Не мърдай".
:42:04
Ласкаеш ме Фреди.
Ласкаеш ме.

:42:17
И така, докъде бяхме стигнали?
:42:48
О, боже!
:42:52
Изглежда вече аз съм
по-важното сирене, Фреди.

:42:56
Млъкни и бягай, Джоуи.
:43:20
Искам малката мишка
с короната на главата.

:43:23
Искам я! Искам я!
:43:24
Каквото поискаш, миличък.
:43:27
Ще вземем сладкото малко мишле
от клетката, моля.

:43:35
Ето го, грижете се добре за него.
:43:42
Обичам го, обичам го!
:43:59
Главата му сигурно работи с батерии.

Преглед.
следващата.