Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:20
Искам малката мишка
с короната на главата.

:43:23
Искам я! Искам я!
:43:24
Каквото поискаш, миличък.
:43:27
Ще вземем сладкото малко мишле
от клетката, моля.

:43:35
Ето го, грижете се добре за него.
:43:42
Обичам го, обичам го!
:43:59
Главата му сигурно работи с батерии.
:44:22
Слушай сега, младежо.
:44:23
Не искам с тая мишка да се случи
както с предишните.

:44:43
Хей!
:44:50
Това коте ми открадна мишката!
:44:57
Полицай! Полицай!

Преглед.
следващата.