Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:44:22
Слушай сега, младежо.
:44:23
Не искам с тая мишка да се случи
както с предишните.

:44:43
Хей!
:44:50
Това коте ми открадна мишката!
:44:57
Полицай! Полицай!
:45:00
Полицай!
:45:01
Тая котка открадна новата мишка на сина ми
право от ръцете му!

:45:06
Така значи?

Преглед.
следващата.