Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:03
Какво прави вълшебният ми пръстен
на ръката ти?

:55:06
Какво става тук?
:55:08
След всичко, което направих за теб,
се опитваш да ми откраднеш пръстена?

:55:16
Нищожна, неблагодарна котка!
:55:19
На ти!
:55:25
На ти още!
:55:28
И още!
:55:30
А какво ще кажеш за това?
:55:53
Ето ми го пръстена!
:55:55
Обзалагам се, че ми е изял закуската!
:56:04
Сирене!
:56:06
-Как ще се измъкнем, шефе?
-Мисля, мисля.

:56:28
Щях да дам
тази сочна сьомга на Том...

:56:31
...но сега ти може да я изядеш,
малкия.

:56:54
превод: Yo-Yo
yonkoff@hotmail.com


Преглед.
следващата.