Tom and Jerry: The Magic Ring
Преглед.
за.
за.
следващата.

:56:04
Сирене!
:56:06
-Как ще се измъкнем, шефе?
-Мисля, мисля.

:56:28
Щях да дам
тази сочна сьомга на Том...

:56:31
...но сега ти може да я изядеш,
малкия.

:56:54
превод: Yo-Yo
yonkoff@hotmail.com


Преглед.
следващата.