Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:21:03
Toatã dimineaþa am scos
oamenilor inele înþepenite.

:21:07
Verighete, inele pentru picioare,
inele pentru nas.

:21:09
Mã duc sã mãnânc
ºi sã uit de servici.

:21:13
ªtiu exact ceea ce o sã mãnânc.
:21:15
Inele de ceapã.

prev.
next.