Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:29:11
Ce ....
:29:16
O pisicã gri. Cine te-a lãsat sã intri?
:29:20
Sigur ai prins ceva în colþul ãla?
:29:22
Ce este?
:29:25
Un ºoarece cu un inel în cap?
:29:33
Opreºte-te acolo, bãiete.
:29:39
Prostule.... Mi-ai distrus magazinul!
:29:55
Dar dacã se va întâmpla ceva cu inelul ãsta,
va fi o singurã pisicã...

:29:58
... dupã care voi face curãþenie pe aici.
:30:13
Bine aþi venit la Casa de
Clarvãzãtori a lui Droopy.

:30:16
El vede tot, el ºtie tot,
ºi pentru niºte bani, el spune tot.

:30:20
ªi spre norocul tãu,
este specialist în ºoareci.

:30:28
De-aº fi unchiul unei maimuþe.
Unchiul ºi vãrul lui....

:30:31
Ce mare e piatra aia!
:30:33
Trebuie sã o am pentru mine!
:30:57
Intrã, micuþule.

prev.
next.