Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:30:13
Bine aþi venit la Casa de
Clarvãzãtori a lui Droopy.

:30:16
El vede tot, el ºtie tot,
ºi pentru niºte bani, el spune tot.

:30:20
ªi spre norocul tãu,
este specialist în ºoareci.

:30:28
De-aº fi unchiul unei maimuþe.
Unchiul ºi vãrul lui....

:30:31
Ce mare e piatra aia!
:30:33
Trebuie sã o am pentru mine!
:30:57
Intrã, micuþule.
:31:02
Trebuie sã îþi dai jos
pãlãria asta....

:31:05
...înainte de a-l vedea pe marele ºi puternicul
atot-cunoscãtorul Droopy.

:31:24
Chestia aia este înþepenitã, nu-i aºa?
Sã amuþesc ºi sã mã strigi Lassie!

:31:29
Sã vãd dacã te pot ajuta, prietene.
:31:35
Încã puþin.
:31:38
Bine, l-am apucat acum!

prev.
next.