Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
Ce crezi cã faci?
:40:44
Este atât de trist când oamenii
abandoneazã nedoriþi, la uºa mea.

:40:49
Nu-þi face griji. Îþi voi gãsi o casã.
:41:05
Uite aici, Domnule Pisicã.
:41:07
Sã te joci frumos cu celelate
pisicuþe mici.

:41:17
Uite fiule, avem companie.
:41:21
Hai sã îi dãm un bine-ai venit
ca de la câine la pisicã!

:41:31
Nu ºtiu cât de uºor va fii
sã îþi gãsesc o casã...

:41:35
... cu umflãtura aia mare de pe capul tãu...
:41:37
... dar or sã îþi placã
toþi prietenii tãi cei noi!

:41:43
Ce s-a întâmplat, Mutulicã?
Pisica þi-a mâncat limba?

:41:47
Daa! Pisica þi-a mâncat limba?
:41:52
Hei, Joey, fii pe fazã.
Cred cã vine cineva sã ne adopte.

:41:56
Bine, Freddie, bine.

prev.
next.