Tom and Jerry: The Magic Ring
prev.
play.
mark.
next.

:41:05
Uite aici, Domnule Pisicã.
:41:07
Sã te joci frumos cu celelate
pisicuþe mici.

:41:17
Uite fiule, avem companie.
:41:21
Hai sã îi dãm un bine-ai venit
ca de la câine la pisicã!

:41:31
Nu ºtiu cât de uºor va fii
sã îþi gãsesc o casã...

:41:35
... cu umflãtura aia mare de pe capul tãu...
:41:37
... dar or sã îþi placã
toþi prietenii tãi cei noi!

:41:43
Ce s-a întâmplat, Mutulicã?
Pisica þi-a mâncat limba?

:41:47
Daa! Pisica þi-a mâncat limba?
:41:52
Hei, Joey, fii pe fazã.
Cred cã vine cineva sã ne adopte.

:41:56
Bine, Freddie, bine.
:42:00
Uite un nou prieten pentru tine,
drãguþule.

:42:06
Mãi, mãi. Ce avem noi aici?
:42:09
Hei, Freedie, uite.
Poartã pe cap o coroanã.

:42:13
Aºa este Joey.
:42:14
Se pare cã avem aici un rege.
:42:21
Stai liniºtit, Înãlþimea-voastrã.
:42:23
Ne vom întoarce la tine
imediat ce terminãm de vorbit...

:42:26
... cu prietenul nostru Mutulicã.
:42:29
Daa, sã vorbim.
:42:34
Profitã Rege, ºi salveazã-te!

prev.
next.