Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:26:00
vidimo da nije baš èista.
:26:03
Ja poduèavam metodu
kružne pile.

:26:07
Možda nije najbrža,
ali je najèišæa.

:26:09
Vi i vaši kompanjoni,
obavit æete posao neozljeðeni.

:26:12
Tu metodu poduèavam
ali i vjerujem u nju.

:26:16
Ako želite Lipšinskog,
idite drugdje.

:26:19
Jerry! Policija!
Dolaze! Policija!

:26:22
Isuse. Bili su tu
prošli tjedan. Sakrijte sef!

:26:25
Gdje? Gdje?
Sakrijte jebeni sef.

:26:26
Maknite ga. Negdje u stranu!
:26:29
- Nemogu ga pomaknuti. - Dolazi policija!
:26:32
Mislite da je to smiješno?
Vi mali kurvini sinovi!

:26:35
Kurvini sinovi! Prokleti patuljci!
Ako vam ustanem iz stolice, jebat cu vas!

:26:42
Mrzim te klince.
:26:47
Gdje smo stali?
:26:49
Okretna.Tako je...
:26:50
Okretna pila.
Metoda pilom.

:26:54
Uzmete pilu.
Prislonite je k sefu.

:26:58
I poèmite je vrtiti. Evo ovako.
:27:00
I nakon 3 sata imate otvor.
:27:02
Koliko je sad?
Dva sata.

:27:04
Dobro. Zapoèinjemo
punu demonstraciju u praksi.

:27:07
Hej, ljbavi! Dolazi narednik Babiè
Sa zadnje strane.

:27:12
K vragu. Sve æe nas zakopat.
Sakrijte sef.

:27:14
Gdje? Kamo?
:27:15
Sakrijte jebeni sef!
:27:17

:27:23

:27:27
Bravo ekipa, bravo.
Odmorite se 5 min, dobro je.

:27:30
Babiè! Kakvo iznenaðenje!
Posjeta u vešeraju.

:27:33
Pjevate dok vješate veš?
:27:36
Govori engleski.
:27:38
Pjevamo u zboru. U crkvi.
U kojoj to?

:27:42
U...na turneji smo.
:27:47
Aha.
:27:50
Znaš li, Antverpe, nešto o poslu,
odraðenom u Jangstownu?

:27:53
Sef s rupom velièine
tvoje glave.

:27:57
Gdje je Jangstown?

prev.
next.