Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
služavka, dadilja,
:33:03
Svejedno bi ste mi bila
jednako lijepa.

:33:07
Hej, kako ide , Mladunèadi?
Ludi klinci, kažem vam.

:33:12
To je igra koju igramo.
A gdje živite?

:33:16
S tetama u stanu. Ali
moj deèko gradi kuæu.

:33:21
O, taj doktor.
Ne, drugi deèko.

:33:25
Vi imate još jednog deèka?
Da, imam ih više. Mislim da je tako najbolje.

:33:32
Opa.
:33:34
Onda, hoæete me pozvati van ili što?
:33:37
Da ... ali...
Gdje...su vaši deèki?

:33:40
Oni znaju, da sam slobodoumna žena
Pa, može u nedjelju?

:33:44
Naravno.
Dobro. Naðemo se kod tebe?

:33:51
O ne. Ne možemo.
:33:54
Deratizira se.
Ima ulièni festival...

:33:56
Aha, dobro.
Na Saint-Cler.

:33:58
Dobre, u èetiri.
Ispred crkve.

:34:02
Ispred crkve.
Da. dobro.

:34:07
U redu.
:34:12
Dobre.
Vidimo se.

:34:16
Ubit æu te kurvin sine.
Ubit æu te kurvin sine.

:34:22
Ubit æu te kurvin sine.
Ubit æu te kurvin sine.

:34:33
Ubit æu te kurvin sine.
Ubit æu te kurvin sine.

:34:52
Ne želim zakasniti na moj autobus.

prev.
next.