Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

:32:00
Znate, svaki dan se probudim
i kažem si:

:32:02
"Pero Macholoviè, sretan si èovjek,
otac ti je bio dovoljno mudar,

:32:05
da te pošalje u privatne škole,
gdje se, dobija diploma,

:32:08
ali i nauèi
plemenita vještina boksa".

:32:12
Da, dobro ste ih namlatili.
:32:14
Sitnica. To su obièni klošari.
Samo sam htio vidjet dal' ste u redu?

:32:18
Dobro sam.
A sad me isprièajte, kasnim.

:32:22
Kasnite? interesantno, i ja takoðer
Gdje idete?

:32:26
Ovuda.
:32:27
Interesantno, ja takoðer. A gdje kasnite?
Na sastanak s deèkom.

:32:32
On je doktor.
Doktor? Stvarno? S èime se vi bavite?

:32:36
Ja? Ne radim. Idem u šoping
igram tenis.

:32:41
Stvarno? Ja sam trgovac.
Èestitam, a što prodajete?

:32:46
Razne stvari. Velike stvari, skupe.
:32:51
Jeste li odovuda?
Ne, iz Collinwooda sam.

:32:53
Iako si mogu priuštiti više,
:32:56
izabrao sam jednostavni život.
Volim jednostavne ljude.

:32:58
Na primjer kada bi ste
rekla da ste

:33:01
služavka, dadilja,
:33:03
Svejedno bi ste mi bila
jednako lijepa.

:33:07
Hej, kako ide , Mladunèadi?
Ludi klinci, kažem vam.

:33:12
To je igra koju igramo.
A gdje živite?

:33:16
S tetama u stanu. Ali
moj deèko gradi kuæu.

:33:21
O, taj doktor.
Ne, drugi deèko.

:33:25
Vi imate još jednog deèka?
Da, imam ih više. Mislim da je tako najbolje.

:33:32
Opa.
:33:34
Onda, hoæete me pozvati van ili što?
:33:37
Da ... ali...
Gdje...su vaši deèki?

:33:40
Oni znaju, da sam slobodoumna žena
Pa, može u nedjelju?

:33:44
Naravno.
Dobro. Naðemo se kod tebe?

:33:51
O ne. Ne možemo.
:33:54
Deratizira se.
Ima ulièni festival...

:33:56
Aha, dobro.
Na Saint-Cler.

:33:58
Dobre, u èetiri.
Ispred crkve.


prev.
next.