Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

1:08:14
Hajde, tu smo.
Tu smo veæ zadnjih 40 minuta.

1:08:23
Trebam udahnuti malo zraka.
1:08:26
Što misliš, koliko je stvarno u tom sefu?
1:08:31
Kosimo kaže,
da je frajer prisegnuo,

1:08:37
kako ima najmanje 300 tisuæa.
1:08:41
Bogati!
1:08:42
Velika lova.
Da živiš par života s njom.

1:08:49
Kupit æu si veliki brod
od svog djela pljena.

1:08:54
Za mog klinca.
1:08:57
I odplatit æu sve dugove, tako da nemora
raditi ni dana više u životu.

1:09:02
Ja æu se preseliti na selo.
1:09:05
Daleko od drugih
sjediti na trijemu,

1:09:08
i èitati novine
samo u gaæama.

1:09:12
A ja... kupit æu ženi
novi nadgrobni spomenik.

1:09:17
Znaš, onaj uspravni
s anðelima. Mramorni.

1:09:27
A ti?
1:09:30
Ja... mislim... Otvoriti æu,
teretanu, vježbaonicu.

1:09:33
Kako svi misle da nisam
dobar bokser,

1:09:37
mogao bi biti
dobar trener.

1:09:40
Poduèavati djecu.
1:09:41
Nemogu doèekati.
1:09:48
Deèki, hajdemo.
Probijmo prokletu pregradu.

1:09:51
Toto. Donesi nam vode.
Vruèe je ko u džungli.

1:09:54
Dobro je, idemo.

prev.
next.