Welcome to Collinwood
prev.
play.
mark.
next.

1:09:02
Ja æu se preseliti na selo.
1:09:05
Daleko od drugih
sjediti na trijemu,

1:09:08
i èitati novine
samo u gaæama.

1:09:12
A ja... kupit æu ženi
novi nadgrobni spomenik.

1:09:17
Znaš, onaj uspravni
s anðelima. Mramorni.

1:09:27
A ti?
1:09:30
Ja... mislim... Otvoriti æu,
teretanu, vježbaonicu.

1:09:33
Kako svi misle da nisam
dobar bokser,

1:09:37
mogao bi biti
dobar trener.

1:09:40
Poduèavati djecu.
1:09:41
Nemogu doèekati.
1:09:48
Deèki, hajdemo.
Probijmo prokletu pregradu.

1:09:51
Toto. Donesi nam vode.
Vruèe je ko u džungli.

1:09:54
Dobro je, idemo.
1:10:02
Nešto se dogaða.
1:10:09
Ide to.
1:10:12
Sranje, ide to.
1:10:18
Ide!
1:10:24
Isuse!
To! To je to!

1:10:30
To je to!
1:10:38
O bože? Kako si ušao unutra?
Išao sam po vodu.

1:10:43
Moj Bože. To je kuhinja.
1:10:48
Kuhinja?
1:10:50
Što kažeš?
To je kuhinja!

1:10:57
Kosimo... Kosimo je rekao, da su zidovi
spojeni sa dnevnim boravkom.


prev.
next.