Agent Cody Banks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:11
Arkadaþça davran, derin bir profil çiz,
orada olmanýn nedeni sosyalleþmek deðil

:41:16
Krupiyeler, garsonlar,
þüphelendiðin herkes

:41:21
Ve unutma, bunlar
tehlikeli adamlar...

:41:24
Sana zarar vermekten kaçýnmazlar
:41:29
Evin ilk katý,
ortak alan

:41:32
Ýkinci kat oturma alaný
:41:34
Plaja doðru, Connor'ýn
kiþisel laboratuvarý...

:41:36
Unutursan, tüm plan
resimde var

:41:40
Biz izliyor olacaðýz.
Sadece birkaç blok uzaktayýz

:41:43
Saðlam dur
:41:45
Bu beni gerçekten korkutuyor
:41:48
Üzgünüm.
Hazýr

:41:53
Evet
:41:55
Gidelim
:41:58
Neden onu almýyorsun?
:42:06
- Ona ehliyetini verdin mi?
- Evet

:42:33
Giriþte
:42:38
- Ýsim?
- Banks. Cody Banks

:42:41
Kimliðin var mý, Banks?
:42:43
- Ehliyet mi?
- Evet

:42:55
Benim doðum günümde
kimsenin silahý yoktu


Önceki.
sonraki.