Dirty Pretty Things
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:00
Ben uyanýk kalmak için kullanýyorum.
:42:02
Seni böyle gösteriyor...
:42:06
Benden uzak durmalýsýn.
:42:11
Ýþini kaybettin.
:42:13
Benim yüzümden,
berbat bir yerde çalýþýyorsun.

:42:17
Ve tekrar gidiyorsun.
:42:20
New York'ta olmaya bak.
:42:22
New York'ta olacaðým,
Okwe, teþekkürler.

:42:30
Beþe kadar
görünmesen daha iyi.

:42:32
Hademelerin çoðu o zaman giderler.
Sadece hayaletler kalýr.

:42:36
Duþlar burada. Su çok sýcak
deðil ama idare eder.

:42:39
Ofisimdeki kanepe
çok yumuþaktýr.

:42:42
Oh, unutmuþum.
:42:45
Sen uyumuyorsun, deðil mi?
:42:48
Arkadaþým, otelime hoþ geldin.
:42:52
Güzel, deðil mi?
:42:54
Ve diðer salinlerimiz
oldukça sessizdir.

:42:57
- Bu sadece...
- Dünya geliþene kadar.

:43:37
Ca va?
:43:43
Ýngiltere'de gördüðüm
en iyi yer mantarýdýr.

:43:47
Provence'den beþ saat önce çýkarýldýlar.
:43:50
Gece treeniyle geldi.
:43:59
1000 mi demiþtik?

Önceki.
sonraki.