I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:33
Jo. Ano. Ne.
:06:37
Otèe co je?
:06:43
Ne, ne, v poøádku. Sejdeme se venku.
:07:00
Rád Vás vidím Otèe. Ajá Tebe Jamesi.
:07:04
Èerná káva a 5 cukrù. Bude se hodit.
:07:07
Problém s odbory? Ne, horší.
:07:31
Ano, dìkuji.
:07:34
Mám to øešit?
:07:36
Ne, není to politika.
:07:39
Mí muži honili zlodìje, jeden skoèil ze støechy.
Sesula se pod ním zem.

:07:46
Našli jsme tam tunel... 21 tìl prozatím.
:07:50
Èí tìla? Vesnièani chudáci.
:07:54
Asi kopali tunel pro pašeráky drog.
:07:57
Nezvládli to. Zùstali tam.

náhled.
hledat.