I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:00
Rád Vás vidím Otèe. Ajá Tebe Jamesi.
:07:04
Èerná káva a 5 cukrù. Bude se hodit.
:07:07
Problém s odbory? Ne, horší.
:07:31
Ano, dìkuji.
:07:34
Mám to øešit?
:07:36
Ne, není to politika.
:07:39
Mí muži honili zlodìje, jeden skoèil ze støechy.
Sesula se pod ním zem.

:07:46
Našli jsme tam tunel... 21 tìl prozatím.
:07:50
Èí tìla? Vesnièani chudáci.
:07:54
Asi kopali tunel pro pašeráky drog.
:07:57
Nezvládli to. Zùstali tam.
:08:00
Kdo vede vyšetøování? Detektiv Castillo.
:08:05
Je èistý? Dìlá vraždy... Ne drogy.
:08:12
Ukažte doklady. Dobrá, senor.
:08:16
No nazdar!
:08:19
Rhodesi, já už tì pochoval. Zbožné pøání.
Nejsme v Mexiko City.

:08:24
Drogová válka. Priorita ministerstva zahranièí.
Jsi tu rychle.

:08:28
Jo, znᚠto. Vykopou hromadný hrob a hned to
ví všichni.

:08:32
James Rhodes, Výbor pro lidská práva.
:08:36
Ještì že úøady skvìle spolupracují. To je
civilní vyšetøování.

:08:41
Vás se to netýká... Mí muži Vás odsud
vyprovodí.

:08:45
To by nebylo chytré, lidé si pomyslí, že tu nìco
skrýváte.

:08:49
Samozøejmì. Jsme pøece mexická policie.
:08:53
Možná tu jde o drogový tunel Valdonova
kartelu. Není, co skrývat.

:08:58
No dobrá. Pak se nikoho nedotkne pøítomnost
naší organizace.


náhled.
hledat.