I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:00
Kdo vede vyšetøování? Detektiv Castillo.
:08:05
Je èistý? Dìlá vraždy... Ne drogy.
:08:12
Ukažte doklady. Dobrá, senor.
:08:16
No nazdar!
:08:19
Rhodesi, já už tì pochoval. Zbožné pøání.
Nejsme v Mexiko City.

:08:24
Drogová válka. Priorita ministerstva zahranièí.
Jsi tu rychle.

:08:28
Jo, znᚠto. Vykopou hromadný hrob a hned to
ví všichni.

:08:32
James Rhodes, Výbor pro lidská práva.
:08:36
Ještì že úøady skvìle spolupracují. To je
civilní vyšetøování.

:08:41
Vás se to netýká... Mí muži Vás odsud
vyprovodí.

:08:45
To by nebylo chytré, lidé si pomyslí, že tu nìco
skrýváte.

:08:49
Samozøejmì. Jsme pøece mexická policie.
:08:53
Možná tu jde o drogový tunel Valdonova
kartelu. Není, co skrývat.

:08:58
No dobrá. Pak se nikoho nedotkne pøítomnost
naší organizace.

:09:02
Budu chtít svìdecké výpovìdi, policejní
záznamy...

:09:07
Dostanete policejní zprávu, až ji uvolníme
tisku.

:09:11
Chceme zjistit, co se tady stalo a to mùžeme
s vaším svolením i bez nìj.

:09:16
Carlosi! Ten muž je tu neoprávnìnì.
:09:21
Promluv s ním, Drapere. Pamatuj, že hranice
tu urèuje právo.

:09:24
Jedete v tom spoleènì. Když to podìlá, jsi
v tom taky.

:09:29
Dej nám chvilku. Jistì. Vím, že se chcete
dohodnout.

:09:39
Ty je rád nasíráš, že Jime?
:09:42
Vùbec ne. Jen se snažím mluvit na rovinu.
:09:46
Promluvím s ním. Ale nic neslibuju.
:09:50
Já vždycky øíkal, že seš milej.

náhled.
hledat.