I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:02
Svázané ruce?
:11:05
Tady je Tyjuana... Byli zmrzaèeni?
:11:09
Øekl jsem žádná politika... Nemají žádné kulky
v týle, žádné popáleniny

:11:13
od cigaret... Nepovìsili je za hlavu, nohy ani
za ptáka... Rozumíš?

:11:17
Jasnì... Mìli roubík?
:11:21
To jsou kraviny. Detektive! Našli jste náøadí?
:11:30
Žádné náøadí, že? To kopali rukama?
:11:39
Zjistit, co je to za lidi a jak se dostali do tunelu.
:11:44
27 mrtvých lidí. Ženy, dìti dokonce i
nemluvnì...

:11:47
Víc se dozvíme až z koronerovy zprávy.
:11:51
Dej mi tøi dny, pošlu tam Darowa. Já to
zvládnu.

:11:56
Opravdu? Právì jsem se vrátila z mimoøádné
schùze na Ministerstvu

:12:01
spravedlnosti. Slíbili, že se té vìci ujmou.
Zatím bud' opatrný.

:12:05
Jestli to má spojitost s drogami, Valdonùv
kartel se nebude rozpakovat

:12:10
zabít vyšetøovatele lidských práv. Zamìø se na
odborové volby.

:12:14
Ted' se trochu prospi, budeš to potøebovat.
:12:26
Odbory, odbory...
:12:47
Co ten tady chce.

náhled.
hledat.