I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:01
Chci tì poprosit o laskavost. Dohlídni na
Jamese Rhodese.

:25:09
Uh, to není laskavost, to je utrpení.
:25:12
Vyšetøuje ten incident v tom drogovém tunelu
Valdonova kartelu.

:25:19
Je do toho Valdon vùbec zapletený? Jste si
tím jisti?

:25:23
Urèitì.
:25:25
Valdon je profík, proè by dìlal takovou práci?
:25:30
Nevím. Kdo vidí do hlavy tìch bezduchých lidí.
:25:34
Já rozhodnì ne, Douglasi.
:25:39
Takže, o co se mám zajímat?
:25:43
O Rhodese.
:25:48
Jenom mu zavolej, Emily. A zjisti, jestli jde od
toho.

:25:52
Hm. To je všechno? Nechceš, abych ho
zavraždila nebo tak nìco?

:25:58
Je to pøíliš choulostivé.
:26:05
Øek jsem policajtùm, aby se na demonstraci
stáhli.

:26:09
To ti pøijde draho.
:26:15
Už se stalo.
:26:44
Vidìl jsem to. Jasný. Byl jsem tam. Vidìl jsem
všechno.

:26:48
Vaši lidé rozpoutali násilí. To nebyli naši...
:26:52
Mìli masky. Spoleènost si je najala, aby
vyvolali problémy.

:26:56
Je za tím ten vydøiduch... Zato.
:26:59
Nahlásím, co jsem vidìl a co vím, že je pravda.

náhled.
hledat.