I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:01
Nìkdo tì chce vidìt.
:38:53
To je jen diktafon.
:38:57
Stál šedesát babek.
:39:00
Byl to køáp. Kup si lepší, jo?
:39:12
Hni se!
:39:17
Omluvte mì. Ještì jsem neveèeøel.
:39:21
Takže vy si myslíte, že Valdon je ostuda této
zemì

:39:26
a mìli bychom se ho zbavit.
:39:29
To jsou slova, která vás pøivedou do
problémù.

:39:32
Upøímnì jsem to tak chtìl øíct, ale oni dali jiné
otázky k mým odpovìdím.

:39:38
Chcete øíct, že naše rozkošná vláda ovládá
média a využila vás,

:39:43
aby vytvoøila tlak na pana Valdona? To vás
muselo naštvat?

:39:47
Sotva se ovládám.
:39:50
Jmenuji se Enrique Gomez junior. Jsem
advokát.

:39:55
Jeden z mých klientù se velmi zajímá o to, co
dìláte.

:39:59
Tak jeden z vašich klientù? A tyhle zastupujete
taky?


náhled.
hledat.