I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:00
Byl to køáp. Kup si lepší, jo?
:39:12
Hni se!
:39:17
Omluvte mì. Ještì jsem neveèeøel.
:39:21
Takže vy si myslíte, že Valdon je ostuda této
zemì

:39:26
a mìli bychom se ho zbavit.
:39:29
To jsou slova, která vás pøivedou do
problémù.

:39:32
Upøímnì jsem to tak chtìl øíct, ale oni dali jiné
otázky k mým odpovìdím.

:39:38
Chcete øíct, že naše rozkošná vláda ovládá
média a využila vás,

:39:43
aby vytvoøila tlak na pana Valdona? To vás
muselo naštvat?

:39:47
Sotva se ovládám.
:39:50
Jmenuji se Enrique Gomez junior. Jsem
advokát.

:39:55
Jeden z mých klientù se velmi zajímá o to, co
dìláte.

:39:59
Tak jeden z vašich klientù? A tyhle zastupujete
taky?

:40:02
Ne, ne, ne...
:40:04
Jsem št'astný, když je nevidím na ulicích.
:40:08
Byli to fet'áci, kteøí po sobì støíleli kvùli dávce.
Koneènì mají svùj cíl.

:40:13
To vás musí høát u srdce.
:40:17
Pojd'me k vìci, pane Rhodesi.
:40:20
Publicita, to je jediné co máte, že?
:40:23
Chcete nadìlat hodnì rozruchu abyste
upoutal.

:40:27
Když se zadaøí.
:40:30
Mùj klient nestojí o publicitu. On ty
kampesinos nezabil...

:40:35
ale i když na to pøijdete, už jste pošpinil jeho
jméno v novinách

:40:39
a to ty hochy velice velice mrzí.
:40:44
Co ten tunel?
:40:47
Nevìøíte, že vás zabijí, že? Jo, hm...
:40:51
Kdyby chtìli, už bych byl mrtvý.
:40:54
Co je to za tunel?
:40:57
Ten tunel zavøeli, když narazili na podzemní
vodu.


náhled.
hledat.