I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:10
Dìkuji. Musím už jít.
:44:16
Mᚠmilou rodinu.
:44:19
Bez nich bych nebyl policajtem. Proè ty se
neoženíš?

:44:24
Nechci do toho ženskou tahat. Kdo se o tobì
postará až zestárneš?

:44:27
Zabreèí až zemøeš? Nìkdo vysype mùj popel
do oceánu.


náhled.
hledat.