I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:13
Vylez, já ti neublížím.
:46:18
Co tu dìláš, Rhodesi? Špehuješ?
:46:22
Byl jsem tu už ráno, pojd'. Nìco ti ukážu.
:46:35
Nové pneumatiky, kvalitní.
:46:39
Tihle lidi mají gumy hladký jak hlava strýèka
Billyho.

:46:44
Takže nìkdo jiný...
:46:47
Náklad'ák. Tøeba vládní vozidlo na kontrole.
:46:50
A hodnì rychle odtud spìchal.
:46:56
Mohl to být náklad'ák obchodníkù s levnou
pracovní silou.

:47:00
Proè by brali staré lidi? A dìti?
:47:08
Hrozné místo.
:47:21
Vidíš ho? Ne.
:47:24
Do auta!
:47:50
Lov na lidi, co? Na gringos a policajty.

náhled.
hledat.