I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:00
Proè by brali staré lidi? A dìti?
:47:08
Hrozné místo.
:47:21
Vidíš ho? Ne.
:47:24
Do auta!
:47:50
Lov na lidi, co? Na gringos a policajty.
:48:07
Dík.
:48:13
Víš, nìco mi tu nehraje.
:48:16
Copak, gringo.
:48:17
Když vìøíš, že je zabil Valdon, cos dìlal v té
vesnici?

:48:23
Hledal další dùkazy.
:48:25
Proto jsi hrabal hlínu? K èemu?
:48:30
Mìj se, kámo. Nezapomeò, tady nejsi doma.
:48:46
Dìkuji.

náhled.
hledat.