I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:07
Dík.
:48:13
Víš, nìco mi tu nehraje.
:48:16
Copak, gringo.
:48:17
Když vìøíš, že je zabil Valdon, cos dìlal v té
vesnici?

:48:23
Hledal další dùkazy.
:48:25
Proto jsi hrabal hlínu? K èemu?
:48:30
Mìj se, kámo. Nezapomeò, tady nejsi doma.
:48:46
Dìkuji.
:49:17
Jak èasto mizí dìti za hranicí?
:49:20
Obèas. Ale nikdy dvì na jednou.
:49:24
Co si o tom myslíte? Chcete nìco oznámit?
:49:28
Možná. 27 zaživa pohøbených v den, kdy se
ztratili ti kluci.

:49:35
Asi náhoda. Náhody mì znervózòují...
:49:39
Jak se spojím s tou rodinou?
:49:41
Pan Carterje v Tijuanì. Našli tam auto jeho
syna.

:49:58
V poøádku...

náhled.
hledat.