I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:00
A poøádnì.
:57:02
Nechám tì nìkdy zatknout neukáznìnýho
chodce.

:57:05
A pùjèíš mi k tomu pouta? Klidnì si zapni i
houkaèku.

:57:17
Tam je.
:58:11
Poèkej tady!
:58:46
Musím s vámi mluvit.
:58:49
Pojd'te dál.
:58:52
Muž, co jste ho identifikoval, Zato, nepøišel na
noc do práce... Zmizel.

:58:56
Skvìlé! Logen øíká,
:58:59
že neví, kde je a kdo pøikázal, aby vás Zato
napadl.


náhled.
hledat.