I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:11
Poèkej tady!
:58:46
Musím s vámi mluvit.
:58:49
Pojd'te dál.
:58:52
Muž, co jste ho identifikoval, Zato, nepøišel na
noc do práce... Zmizel.

:58:56
Skvìlé! Logen øíká,
:58:59
že neví, kde je a kdo pøikázal, aby vás Zato
napadl.

:59:02
Nebude vadit, když se obleèu?
:59:06
Ne, obleète se.
:59:11
Hej. Hej!
:59:15
Nevìdìl jsem, že vy dva...
:59:18
Velmi vtipné, Douglasi. Co tu dìláš?
:59:21
Popravdì, jdu navštívit starého part'áka.
:59:27
Hodím na sebe kalhoty. Kvùli mnì nemusíš.
:59:38
To je trochu trapné. Asi pùjdu.
:59:43
Nejdøív chci nìco slyšet. Ano?
:59:48
Snaží se Dexmoor znièit odbory? Jistì.
:59:56
Vìdìls to celou dobu? Jo, ty ne?

náhled.
hledat.