I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:00
Bojím se o tebe, Jime.
1:02:08
Dìkuju.
1:02:17
Pane vrchní ještì dvì.
1:02:34
Máte to všechno? Mùžeme zaèít.
1:02:42
Jméno... bydlištì.
1:02:50
Kohopak volíte? Øíct to? Nahlas?
1:02:57
Co dìláte? Svou práci.
1:03:00
Ústní hlasování je zákonné. Uved'te koho
volíte.

1:03:05
Odbory. Nahlas prosím.
1:03:22
Odbory.
1:03:28
Blázen.
1:03:35
Jsem proti.
1:03:54
Castillo máte ho?
1:03:56
Prohledali jsme celé mìsto. Bolo se už možná
opaluje v Riu.


náhled.
hledat.