I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:00
Ústní hlasování je zákonné. Uved'te koho
volíte.

1:03:05
Odbory. Nahlas prosím.
1:03:22
Odbory.
1:03:28
Blázen.
1:03:35
Jsem proti.
1:03:54
Castillo máte ho?
1:03:56
Prohledali jsme celé mìsto. Bolo se už možná
opaluje v Riu.

1:04:00
Už ho asi nenajdem.
1:04:05
Co dál? Dál nic. Je po všem.
1:04:09
O èem to mluvíš?
1:04:12
Americké dìti zabity Valdonem. Vesnièani
zabiti Valdonem.

1:04:16
A když se kolem toho budeš motat, taky tì
zabije.

1:04:20
To jsou kecy... Víš nìco, co mi nechceš øíct.
1:04:23
Musím už konèit, Rhodesi. Castillo, co mi
tajíš?! Castillo!

1:04:28
Nic ti netajím. Jasný?
1:04:31
Kdybych tì vidìl, poznal bych, jestli lžeš.
1:04:35
Promiò, gringo jed' domù.
1:04:38
Castillo!

náhled.
hledat.