I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:00
Už ho asi nenajdem.
1:04:05
Co dál? Dál nic. Je po všem.
1:04:09
O èem to mluvíš?
1:04:12
Americké dìti zabity Valdonem. Vesnièani
zabiti Valdonem.

1:04:16
A když se kolem toho budeš motat, taky tì
zabije.

1:04:20
To jsou kecy... Víš nìco, co mi nechceš øíct.
1:04:23
Musím už konèit, Rhodesi. Castillo, co mi
tajíš?! Castillo!

1:04:28
Nic ti netajím. Jasný?
1:04:31
Kdybych tì vidìl, poznal bych, jestli lžeš.
1:04:35
Promiò, gringo jed' domù.
1:04:38
Castillo!
1:05:05
Odbory prohrály. To je šok.
1:05:10
Objednejte mi, øeknu vám tajemství.
1:05:13
Co, že není Santa Klaus? Ani velikonoèní
zajíèek.

1:05:19
Píšu formální stížnost na Dexmoor.
1:05:23
To je urèitì vydìsí. No jo...
1:05:27
Jo, už se tøesou strachy.
1:05:29
No, pøidejte se do klubu. A... do jakého?
1:05:32
Mocných bojovníkù s písemnými stížnostmi.
1:05:35
A tady žádáme o posilu.
1:05:40
No, pak mi objednejte dvojitou.
1:05:45
Luisi, dvojitou a dvakrát, prosím.
1:05:52
Víte, já, spletla jsem se ve vás.
1:05:58
Nespletla, mìla jste pravdu.

náhled.
hledat.