I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:00
Jak to?
1:06:03
Jsem tu, protože jsem to zvoral.
1:06:07
Byl jsem v Súdánu. Hladomor.
1:06:10
Dal jsem si pár drinkù v hotelu a byl tam
reportér, stìžoval si na jídlo

1:06:17
a 100 metrù od nìj hladovìli lidé. Vrazil jsem
mu.

1:06:28
Víte, co dìlám?
1:06:31
Vysvìtluju lidem, že Súdánci umírají hladem
1:06:34
a ti ani neví, že nìjaký Súdán vùbec existuje.
1:06:39
Mìl bych odejít. Už ani nevím, co dìlám.
1:06:52
No, já nevím. Myslím, že máte šanci.
1:07:03
Øídit budu já. Blázníte? Byla jsem i opilejší.
1:07:08
Jo? To bych chtìl vidìt. Jasnì, že jo.
1:07:33
Je zavøeno.
1:07:39
Dìlej, vypadni, pojd' ven, dìlej.
1:07:42
Rhodesi!
1:07:47
Všechno je O.k. Emily, Emily!
1:07:51
Pod'te, pod'te, dìlejte, dìlejte. Nechte mì!

náhled.
hledat.