I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:03
Øídit budu já. Blázníte? Byla jsem i opilejší.
1:07:08
Jo? To bych chtìl vidìt. Jasnì, že jo.
1:07:33
Je zavøeno.
1:07:39
Dìlej, vypadni, pojd' ven, dìlej.
1:07:42
Rhodesi!
1:07:47
Všechno je O.k. Emily, Emily!
1:07:51
Pod'te, pod'te, dìlejte, dìlejte. Nechte mì!
1:08:07
Jedem.
1:08:18
Chtìjí nás odstranit, že? Nebojte se. To je
omyl.

1:08:21
Pánové, tato žena s tím nemá nic spoleèného.
Nechte ji jít.

1:08:30
Dík za pokus.
1:08:49
Pojd', Vu Vu.
1:08:54
Fajn. Jenom vytáhnu kazetu.
1:08:57
Tady je, vem si ji.

náhled.
hledat.