I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:07
Jedem.
1:08:18
Chtìjí nás odstranit, že? Nebojte se. To je
omyl.

1:08:21
Pánové, tato žena s tím nemá nic spoleèného.
Nechte ji jít.

1:08:30
Dík za pokus.
1:08:49
Pojd', Vu Vu.
1:08:54
Fajn. Jenom vytáhnu kazetu.
1:08:57
Tady je, vem si ji.
1:09:02
Co je s vámi lidi?
1:09:09
Co to bylo, Rhodesi, co se dìje?!
1:09:11
Hej hej. Jen se uklidnìte. Bud'te v klidu.
1:09:14
Hej.
1:09:24
Pane Rhodesi. Opìt se setkáváme.
1:09:28
Prý hledáte Bola.
1:09:32
Myslím, že má dovolenou.
1:09:38
Pracovní problémy.
1:09:41
To je cena mého klienta za to, že dává svým
lidem mnoho volnosti.

1:09:44
Gomezi, Ježíši Kriste!
1:09:52
Ted' už jsem spokojený.
1:09:55
Koneènì vidím pro pana Valdona øešení toho
zmatku.


náhled.
hledat.