I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:02
Co je s vámi lidi?
1:09:09
Co to bylo, Rhodesi, co se dìje?!
1:09:11
Hej hej. Jen se uklidnìte. Bud'te v klidu.
1:09:14
Hej.
1:09:24
Pane Rhodesi. Opìt se setkáváme.
1:09:28
Prý hledáte Bola.
1:09:32
Myslím, že má dovolenou.
1:09:38
Pracovní problémy.
1:09:41
To je cena mého klienta za to, že dává svým
lidem mnoho volnosti.

1:09:44
Gomezi, Ježíši Kriste!
1:09:52
Ted' už jsem spokojený.
1:09:55
Koneènì vidím pro pana Valdona øešení toho
zmatku.

1:10:04
Bolova zbraò zabila tøi vesnièany. Lhal jste mi.
1:10:09
Bolo byl zlý chlapec. Dìlal melouchy.
1:10:15
Melouchy?
1:10:17
Ano. I když jsou dobøe placení panem
Valdonem, nemají dost...

1:10:23
Já vám nevìøím. Díval jsem se do telefonního
seznamu.

1:10:26
Ve mìstì není žádný advokát Enrique Gomez
junior.

1:10:30
A mezi námi.
1:10:33
Není ani žádný Valdon.
1:10:37
Nebo je?
1:10:42
To jméno vyvolává strach. Velice drahocenné
zboží.

1:10:48
Ale jen mezi námi. Nikdo nemùže najít to, co
neexistuje.

1:10:56
Nashledanou, pane Rhodesi.
1:10:59
Je mi líto, že už se neuvidíme.

náhled.
hledat.