I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:10:04
Bolova zbraò zabila tøi vesnièany. Lhal jste mi.
1:10:09
Bolo byl zlý chlapec. Dìlal melouchy.
1:10:15
Melouchy?
1:10:17
Ano. I když jsou dobøe placení panem
Valdonem, nemají dost...

1:10:23
Já vám nevìøím. Díval jsem se do telefonního
seznamu.

1:10:26
Ve mìstì není žádný advokát Enrique Gomez
junior.

1:10:30
A mezi námi.
1:10:33
Není ani žádný Valdon.
1:10:37
Nebo je?
1:10:42
To jméno vyvolává strach. Velice drahocenné
zboží.

1:10:48
Ale jen mezi námi. Nikdo nemùže najít to, co
neexistuje.

1:10:56
Nashledanou, pane Rhodesi.
1:10:59
Je mi líto, že už se neuvidíme.
1:11:06
No tak. No tak, dìlej.
1:11:54
Seš v poøádku?
1:11:56
Co se dìje? Bojím se hádat.

náhled.
hledat.