I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:00
To není dobrý.
1:12:08
Dìlej.
1:12:19
Kopejte. Nebudu kopat hrob.
1:12:22
Bez kecù!
1:12:31
To jim to jde od ruky.
1:13:11
To je ten Carteruv kluk.
1:13:15
Bolo je zahrabal tady?
1:13:20
Vypadá jak popálený, co?
1:13:25
Tak jako ti vesnièani.
1:13:28
Mìli popáleniny jako tenhle.
1:13:30
Øekls to nìkomu? Oni to ví.
1:13:36
Od èeho to je? Nevím, vzorky hlíny byly
negativní.

1:13:41
Musíš jít, gringo.
1:13:44
Poèkej!
1:13:50
Tady. Jed' za hranici udìlat rozbor. Svezete ji?
1:13:55
Samozøejmì.
1:13:57
Jed'! Jdeme!

náhled.
hledat.