I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:13:11
To je ten Carteruv kluk.
1:13:15
Bolo je zahrabal tady?
1:13:20
Vypadá jak popálený, co?
1:13:25
Tak jako ti vesnièani.
1:13:28
Mìli popáleniny jako tenhle.
1:13:30
Øekls to nìkomu? Oni to ví.
1:13:36
Od èeho to je? Nevím, vzorky hlíny byly
negativní.

1:13:41
Musíš jít, gringo.
1:13:44
Poèkej!
1:13:50
Tady. Jed' za hranici udìlat rozbor. Svezete ji?
1:13:55
Samozøejmì.
1:13:57
Jed'! Jdeme!
1:14:16
Hodnì štìstí.
1:14:18
Až ho nebudete potøebovat nìkde ho nechte.
Je kradené.

1:14:53
Jsem Carter. Kde je mùj syn?
1:14:58
Tudy, pane.

náhled.
hledat.