I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:14:16
Hodnì štìstí.
1:14:18
Až ho nebudete potøebovat nìkde ho nechte.
Je kradené.

1:14:53
Jsem Carter. Kde je mùj syn?
1:14:58
Tudy, pane.
1:15:34
Co se mu stalo? Vᚠsyn a jeho pøítel Jud
Alexander,

1:15:38
zemøeli na následky støelných zranìní.
1:15:41
Vražednou zbraní byla puška ráže tøicet nula
šest. Vìøíme, že stopy...

1:15:46
Ano? ...vedou k Valdonovi.
1:15:49
Vᚠsyn byl zøejmì svìdkem obchodu s
drogami.

1:15:53
Tihle muži jsou øezníci.
1:15:58
Ti chlapci byli vystaveni smrtelné dávce
methyldioxidu.


náhled.
hledat.