I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:16
Myslíte, že bude v poøádku? Já nevím.
1:19:22
Vy budete v poøádku? To nevím.
1:19:28
Dík za pomoc.
1:19:36
Nashle, Rhodesi.
1:20:07
Tady Rhodes. Otèe?
1:20:16
Kde?
1:20:19
Nejpozdìji za deset minut.
1:20:50
Kde najdu Otce Pereze? Támhle pane.
1:20:54
Dìkuji.

náhled.
hledat.