I Witness
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:01
Kapitáne Madride... Kapitáne Madride, jste
zatèen.

1:33:10
Náèelníku, jak to vysvìtlíte?
1:33:21
Ano, dobøe, tak to je opravdu dùkaz.
1:33:24
Ano, prosím jo ve vazbì, jo.
1:33:33
Posloužil jsem jim, víte?
1:33:40
Moje žena sem nikdy nechtìla.
1:33:44
Øíkala že nechce do tøetího svìta.
1:33:59
Ne! Prosím ne! Prosím ne, prosím, prosím. Já
jsem nevinný.

1:34:07
Prosím, ne! Ne, ne, ne, ne. Ne, prosím. Ne-ne!
Ne! Ne!


náhled.
hledat.