Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:41:12
Gore.
:41:42
Rika...
:41:46
Rika!
:41:50
Jesi li dobro?
:41:53
Da. Oprosti, Mariko.
:41:57
Propuštaš školu.
:41:59
U redu je.
Imam sve kredite koje trebam.

:42:05
Što se dogodilo?
:42:10
Ne znam ni sama.
:42:17
Je li te Hirohashi nagovorio da
uèiniš ponovo nešto?

:42:21
I nisi mogla reæi ne?
:42:25
Ti si predodreðena da daješ pažnju!
:42:29
Drago mi je što si došla.
:42:32
Idem kupiti piæe.
:42:47
Znaèi to je bio prvi put da ste
bili tamo?

:42:50
Da.
:42:53
Djeèak za kojeg kažete da ste
vidjeli tamo...


prev.
next.