Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:42:05
Što se dogodilo?
:42:10
Ne znam ni sama.
:42:17
Je li te Hirohashi nagovorio da
uèiniš ponovo nešto?

:42:21
I nisi mogla reæi ne?
:42:25
Ti si predodreðena da daješ pažnju!
:42:29
Drago mi je što si došla.
:42:32
Idem kupiti piæe.
:42:47
Znaèi to je bio prvi put da ste
bili tamo?

:42:50
Da.
:42:53
Djeèak za kojeg kažete da ste
vidjeli tamo...

:43:00
Jeste li ga pronašli?
:43:03
Ne... ne još.
:43:13
'Toshio'...
:43:17
Rekao je da se zove Toshio.
:43:20
Toshio?
:43:28
Gospoðice Nishina, Tokunagasi
nemaju djecu.

:43:34
Što?
:43:35
Što je s onom fotografijom?
:43:41
Bila je obiteljska slika u kuæi.
:43:45
To nisu Tokunagasi.
:43:51
Nego tko?
:43:54
Istražujemo to.

prev.
next.