Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:46:28
Hej, tata!
:46:30
Hej, Izumi. Gdje je mama?
:46:32
U kupovini.
:46:33
Bit æe ljuta ponovo, ako ne
doðeš doma.

:46:36
U redu je. Doði ovamo.
:46:38
Zašto?
:46:39
Doði!
:46:41
Brzo!
:46:42
Što je?
:46:45
Pogledaj ovo.
:46:47
Jesi li to ti nacrtala?
:46:49
Da!
:46:51
Ovo je princ Nebesa.
:46:55
Ovo je princeza.
:46:58
A ovo je njihova beba.
:47:02
Da? A tko je ovo?
:47:09
Gospodine Toyama Yuji? Igarashi,
Yahara Division.

:47:16
Oh!
:47:21
Što je?
:47:23
Vodili ste istragu o Saeki Kayako.
:47:28
Želim razgovarati s vama.
:47:34
Izumi, idi kuæi.
:47:50
Napustio sam policiju.
Ostavite me na miru?

:47:55
Još dvoje ljudi umrlo je tamo.

prev.
next.